R

Regulamin

CKA "Mrówka"


Dyrekcja Centrum Konferencyjno- Apartamentowego "Mrówka" wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka”.
 2. Pomieszczenia mieszkalne w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka””, zwane pokojami wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku według aktualnego cennika.
 4. Gość Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” posiadający rezerwację może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 11:00- 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest przygotowany.

§2

 1. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka”, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu (poza okres wskazany w dniu przybycia) gość Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00.
 3. Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka”” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu (najmu), w przypadku braku miejsc.
 4. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry.

§3

 1. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” ma obowiązek zapewnić:
  Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
  Bezpieczeństwo pobytu w tym również zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
  Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka”.
  Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
  Sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia, Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§4

 1. Na życzenie gościa Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka”świadczy nieodpłatne usługi:
  Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
  Budzenie o oznaczonej godzinie.
  Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” może odmówić przechowania bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu podręcznego.
  Dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.
                                                                                                                             §5
 1. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 i 852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.
 3. Odpowiedzialność Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka”  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych jest ograniczona jeśli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 4. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
                                                                                                                             §6
 1. Gość Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” nie ma prawa przekazywać zwalnianego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uregulował należną za pobyt opłatę.
                                                                                                                             §7
 1. W Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 2. Osoby nie meldowane w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka” nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 3. Zachowanie gości korzystających z usług Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka”  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie nie przestrzegającej Regulaminu.
 4. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka”  jest miejscem organizacji imprez okolicznościowych i zastrzega sobie prawo do zakłócenia ciszy nocnej. Recepcjonista przyjmując rezerwację ma obowiązek poinformować gościa o wszelkich imprezach nocnych organizowanych w Centrum Konferencyjno- Apartamentowym „Mrówka”.

                                                                                                                            §8
 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Dla gości Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka”udostępnione jest pomieszczenie – prasowalnia.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, obowiązujące przepisy prawne oraz dobre samopoczucie własne i innych gości w całym obiekcie obowiązuje ZAKAZ PALENIA. Miejsca do tego wyznaczone są na zewnątrz obiektu. Za nieuszanowanie przepisu każdy gość obciążony będzie kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju i jego niezdatność do ponownego wynajęcia.
 5. Centrum Konferencyjno- Apartamentowe „Mrówka” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin Centrum Konferencyjno- Apartamentowego "Mrówka.

                                                                                                                            §9
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka” będą gromadzone w hotelowym biurze rzeczy znalezionych, prowadzonym przez służbę pięter, przez okres 14 dni. Odesłanie tych przedmiotów będzie mogło być dokonane na wyraźne życzenie gościa za zaliczeniem pocztowym na jego koszt.

Dyrekcja Centrum Konferencyjno- Apartamentowego „Mrówka”